Članstvo

Članstvo u organizaciji je otvoreno i slobodno  za svako fizičko ili pravno lice, bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, godine ili fizičke ili intelektualne sposobnosti.

Skupština organizacije odlučuje o uplati za članarinu svojih članova. Neplaćanje članarine može da posluži kao neophodna osnova za izuzeće bilo kog člana organizacije.

Članstvo jednog člana može biti prekinuto ili suspendovano odlukom Skupštine organizacije u slučaju da njegova delatnost nije u skladu sa statutom i sa moralno pravnim pravilima organizacije. U slučaju suspenzije, utvrđuje se vremenski rok suspenzije.

O prekidu ili suspenziji članstva se odlučuje većinom glasova Skupštine organizacije.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

º Prishtinë
º Pejë
º Prizren
º Gjilan
º Mitrovicë
º Ferizaj
º Tiranë
º Shkup
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org