Vizioni zero i aksidenteve në rrugë

Vizioni Zero si një projekt multi-nacionale për sigurinë rrugore ka për qëllim të arrijë një sistem pa viktima dhe dëmtime serioze në trafikun rrugor. Një parim bazë i vizionit është se "Jeta dhe shëndeti nuk mund të shkëmbehen për përfitime të tjera në kuadër të shoqërisë".

Vizioni Zero është i bazuar në katër parime:

Etika

Përgjegjësia

Siguria

Mekanizmat për ndryshimit

Vdekjet dhe lëndimet nga aksidentet në trafik janë të parandalueshme,  pra nuk janë të pranueshme. Njerëzit do të bëjnë gabime, por sistemi i transportit duhet të jetë i dizajnuar në mënyrë që këto gabime të mos jenë fatale.

Vende të ndryshme nga mbarë bota përdorin mekanizma dhe mënyra të ndryshme për të arritur objektiven kryesore të “Vizion Zero”.

Tash e një kohë të gjatë edhe ne zhvillojmë aktivitete të ndryshme të cilat si qëllim kryesor kanë përmirësimin e gjendjes aktuale dhe arritjen e objektivit të këtij projekti.

Aktivitetet tona përfshijnë zhvillimin e kampanjave për vetëdijesim të qytetarëve, organizmin e konferencave dhe seminareve, të cilat ofrojnë një mundësi shtesë për të gjithë pjesëmarrësit që të shkëmbejnë idetë e tyre, me ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë për t`u përballur me sfidat që lidhen me sigurinë rrugore, parandalimin e aksidenteve si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës rrugore, transportin, sigurimin e automjeteve, prezantimin e modeleve dhe zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve të ndryshme për sigurinë në rrugë.

Abonohu per Newsletter

M
F
Kontakti

AMRKS

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org