Ngasja në ndikimin e alkoolit

Në periudhën kohore Janar- Dhjetor 2015 në Kosovë janë shkaktuar 115 aksidente për ngasje të automjetit në ndikimin e alkoolit, ndërsa janë shqiptuar 589 tiketa për ngasje të automjetit në ndikimin e alkoolit.

 

 

 

Abonohu per Newsletter

M
F
Kontakti

AMRKS

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org